Participación en Proxectos Culturais.

1997. "Galicia Terra Única."

1999. Monte Alba. Simposium "Arte e Natureza."

2000. "Estudio de Rehabilitación de Aldeas na Provincia de Ourense." Xestur Ourense.

2001.Simposium "Piedra en Galilea."

2002.- Infografía. "Vivendas San Cristobo de Cea."

2005. Obradoiro de Arte de Galicia.

2009.- Libro "Pedro Dobao."

2011.- "Fundación Escultor Pedro Dobao."

2014.- Portal web, Dobao.net