Bibliografía.

- Arte e Natureza, I Simposio Internacional de escultura no Monte Alba,1999.

-Galicia Terra única, A escultura Galega actual, Xunta de Galicia, 0utubro,1997.

-Enciclopedia Galega Universal, Editorial Irindo, Tomo 7, 2002.

-Artistas de Galicia, Xunta de Galicia, 2003.

- Galicia, Sendas para descubrir un País, Xunta de Galicia, 2006

-Pedro Dobao, 2009.