Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\clientes\mm_spacer.gif

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\clientes\mm_spacer.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Monumento ó Emigrante"

1991.

Autor: Pedro Dobao

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1 Principal.Villamartin.jpg

 

 

 

 
 
 

 

 
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\vilamartin_valdeorras.gif
Vilamartín de Valdeorras.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

" A Liñeira."

1992.

Autor: Pedro Dobao

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: D:\0 dobao.net\dobao.net 2017 actualizada\dobao.net\fundacionescultorpedrodobao\2obraseesculturaspublicas\Monumento A liñeira ,As Neves.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\as neves.jpg

Concello das Neves.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Arquitectura."

1993.

Autor: Pedro Dobao

--

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\a guarda.jpg

Concello da Guarda.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Entre lusco e Fusco."

Autor: Pedro Dobao.

1994.

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\IGVS Entre Lusco e Fusco.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\igvs.gif

Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Santiago de Compostela.

 

 

 

 

 

 

"Tristura."

Autor: Pedro Dobao.

1994.

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1 Principal IMG_1046.jpg 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\igvs.gif

Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Santiago de Compostela.

 

 

 

 

 

 

"Muller Desconsolada."

Autor: Pedro Dobao.

1995.

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\Muller desconsolada.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección Particular.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Peneireira"

Muller Traballadora."

Autor: Pedro Dobao.

1996.

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\Muller Traballadora.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\vigo.jpg

A Bouza.

Concello de Vigo.

Cidade Olívica.

 

 

 

 

 

 

"A Familia."

Autor: Pedro Dobao.

1998.

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\50 - 40 A familia.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\as neves.jpg

Concello das Neves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Abstracción do Mundo."

 

Pedro Dobao

1997

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1999.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección Particular.

Pedro Dobao

 

 

 

 

 

 

 

"Clones"

2002

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\2002.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección Particular

Pedro Dobao

 

 

 

 

 

 

"Custodia do Espacio"

2002

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\2003.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección Particular

Pedro Dobao

 

 

 

 

 

 

 

" Eixo."

Autor:Pedro Dobao.

2002.

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\Celanova.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Empresarial de Celanova.

Concello de Celanova.

 

----

 

 

 

 

 

 

 

Traballo e esforzo.”

Autor: Pedro Dobao.

2002.

--

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\P1010001.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Tecnolóxico de Ribadavia.

Concello de Ribadavia.

 

 

 

 

 

 

"Reconstrucción Torreta."

Porta do Sol.

Pedro Dobao.

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1.jpgDescripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\P1010009.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigo.

 

----

 

 

 

 

Lavandeiras.”

Autores: Pedro Dobao, Xavier Dobao.

2005.

---

---

 

------

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1 principal de IMG_0320.JPG

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1  Principal de IMG_0079.jpg

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\1 de Principal.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\marin.PNG

Concello de Marín.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Proa"

Homenaxe ós Náufragos.
Autor: Pedro Dobao.
2009.

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\003.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto de Vigo.

Teis.

Cidade Olívica.

 

 

 

 

 

 

“Forza do Vento.”
Autor: Pedro Dobao.
2011.
Triloxía do vento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navia.

Vigo.

 

  

 

 

 

 

 

 

“Ulular do Vento.”
Autor: Pedro Dobao.
2004.
 Triloxía do vento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\poio.png

Concello de Poio.

 

 

 

 

 

 

 

“Tenaces do Vento.”

Pedro Dobao

1994.

Triloxía do Vento

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\Tenaces do vento.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\carnota.jpg

Concello de Carnota.

 

 

 

 

 

 

“Busto Homenaje”

“Oswaldo.”

2016

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\3obraseesculturaspublicas\escudos concellos\as neves.jpg

 Concello das Neves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: F:\www.xavierdobao.org\clientes\mm_spacer.gif