Sede Fundación:

Camiño da Pomba nº 31, A Garrida- Valladares. C.P: 36.315, Vigo.

Teléfono: 986 46 84 98

 

Correo Pedro Dobao: dobao@dobao.net

Correo Xavier Dobao: dobao@galicia.com